Сьогодні 22.05.2024
 

Вартість

Прайс на бухгалтерські послуги для фізичних осіб (СПДсад,сед,СП,спи,спад,СПИД,СПС,СПУ,спуд,суд)
Вид Базова вартість послуг за квартал , грн
1 СПД без найманих робітників 500
2 СПД із найманими робітниками 1000

Прайс на бухгалтерські послуги для юридичних осіб без господарської діяльності (пустушки)
Період Базова вартість послуг на місяць , грн
1 Звичайний місяць (податкова, пенсійний) 200
2 Квартальний місяць (податкова, пенсійний, фонди по зарплаті, статистика) 400

Прайс на бухгалтерські послуги для юридичних осіб з веденням господарської діяльності (пакет Стандартний)
Послуги, що входять у пакет Стандартний Пакет Стандартний для Компаній, загальна кількість господарських операцій по яких становить на місяць:
до 30 до 50 до 80 до 100 більш 100
1 Послуги з ведення бухгалтерського обліку
Консультації з питань підготовки облікової політики – - + + +
Уведення первинних документів в автоматизовану програму бухгалтерського обліку + + + + +
Інвентаризація наданих первинних документів + + + + +
Підготовка первинних документів для зовнішніх користувачів – - – - -
Підготовка первинних документів для внутрішніх користувачів – - – - -
Формування й печатка зведених бухгалтерських регістрів ( журналів-ордерів) + + + + +
Проведення касових операцій – - – - -
Проведення операцій по розрахунковому рахункові – - – - -
Консультування одного співробітника Клієнта щодо питань оформлення господарських операцій + + + + +
2 Послуги з ведення податкового обліку
Планування податкових платежів – - – - -
Консультування з питань підготовки податкової облікової політики й звітності – - – - -
Складання обов’язкової податкової звітності, яка подається в ГНИ + + + + +
Складання звітності, яка подається в ПФУ, ФССБ, ФССНС, ФССВПТ + + + + +
Консультування одного співробітника Клієнта щодо питань податкового обліку – - + + +
Консультування контрагентів Клієнта щодо питань податкового обліку – - – - -

3 Кадровий облік, розрахунки заробітної плати
Складання наказів – - – - -
Складання штатного розкладу – - – - -
Розрахунки заробітної плати + + + + +
Виплата заробітної плати – - – - -
Надання довідок для співробітників Клієнта – - – - -
Ведення трудових книжок – - – - -

4 Послуги зі складання звітності в Госстат іншим користувачам
Звіт, складений державною мовою + + + + +
Звіт, складений іноземною мовою (іншим користувачам) – - – - -

5 Кур’єрські послуги
Кур’єрські послуги Бухгалтерія- Клієнт + + + + +
Кур’єрські послуги Бухгалтерія-Клієнт- Користувачі звітності + + + + +

6 Інші послуги
Надання копій бланків первинних документів – - – - -
Трансформація бухгалтерської звітності, складеної за національними стандартами в МСФО – - – - -
Переговори з контролюючими органами – - – - -

Базова вартість послуг за місяць , грн 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 за договором