Сьогодні 21.05.2024
 

Докладніше про бухгалтерське обслуговування

При укладанні договору на бухгалтерське обслуговування Ви зможете передати всі облікові функції фахівцям ТОВ “Баланс Майстер”, скоротивши власні витрати на бухгалтерію й зосередившись на веденні основної діяльності.

Ми проаналізуємо структуру, напрямки й специфіку діяльності Вашого підприємства, Ваш документообіг, обсяг реалізації й розробимо або скорегуємо Вашу облікову політику відповідно до законодавства й виходячи з особливостей діяльності Вашої компанії.

Уся фінансово-господарча діяльність Вашої організації й первинні документи будуть зберігатися й відбиватися в системі електронного обліку й документообігу. Особливе значення ми надаємо дотриманню конфіденційності отриманої фінансової й комерційної інформації й забезпеченню її надійного захисту.

При обліку первинної документації ми робимо перевірку наявності й правильності оформлення й відповідності первинних облікових і податкових документів (таких як акти, накладні, податкові накладні, рахунку- фактури, платіжні документи) вимогам чинного законодавства. При виявленні некоректно оформлених або відсутніх документів буде складений перелік документів, що підлягають заміні або відновленню.

Ви можете вибрати найбільш підходящий Вам варіант взаємодії по первинних документах:

  • Ви самотужки організуєте доставку первинних документів у наш офіс;
  • Виїзд нашого фахівця у Ваш офіс, у банк для одержання первинних документів.

Ми поберемо на себе відповідальність за здійснення операцій по закриттю звітного періоду, правильне складання й своєчасну здачу бухгалтерської й податкової звітності, проведення звірення розрахунків з податковими органами, а так само вистава інтересів Вашої організації в податковій інспекції й фондах.

Ви можете вибрати кожної з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди й органі статистики:

  • Здача звітності нашими фахівцями;
  • Здача звітності поштою рекомендованим листом;
  • Електронна здача звітності *

У пакет послуг на бухгалтерське обслуговування входить розрахунки заробітної плати співробітникам Вашої організації, нарахування податків і інших обов’язкових платежів, підготовка звітних документів, підготовка платіжних доручень на виплату доходів і на перерахування податків і зборів. Наші фахівці підготують документи на Ваших співробітників, включаючи типові посадові інструкції, типові трудові договори, накази.

При необхідності, наші фахівці забезпечать порядок проведення інвентаризації основних засобів з метою одержання достовірної й незалежної інформації про відповідність фактичної наявності майна даним бухгалтерського обліку перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб і в інших випадках.

Консультування є невід’ємною частиною бухгалтерського обслуговування. Наші фахівці проконсультують Вас із питань правильності оформлення первинних документів і з інших питань, пов’язаним з бухгалтерським обліком, оподатковуванням і поточним діловодством Вашого підприємства.

* електронна здача звітності можливо тільки за умови встановленої зареєстрованої системи здачі електронної звітності