Сьогодні 25.06.2024
 

Докладніше про бухгалтерський супровід

При укладанні договору на бухгалтерський супровід Ви зможете передати нашої компанії функції головного бухгалтера, залишивши в себе функцію ведення первинної документації.

Ми проаналізуємо структуру, напрямки й специфіку діяльності Вашого підприємства, Ваш документообіг, обсяг реалізації й розробимо або скорегуємо Вашу облікову політику відповідно до законодавства й виходячи з особливостей діяльності Вашої компанії. Особливе значення ми надаємо дотриманню конфіденційності отриманої фінансової й комерційної інформації й забезпеченню її надійного захисту.

Для Вашої організації буде розроблена автоматизована система обліку й документообігу, через яку Ваші співробітники зможуть здійснювати введення й формування первинних документів (таких як акти, накладні, рахунки- фактури, платіжні й інших необхідних документів). Ми навчимо Вашого фахівця введенню первинної документації в систему й надалі будемо виявляти оперативні консультації по роботі із системою й технічну підтримку.

НАДАЛІ ми перевіряємо наявність і правильність оформлення первинних облікових і податкових документів, а також їх відповідність вимогам чинного законодавства. При виявленні некоректно оформлених або відсутніх документів буде складений перелік документів, що підлягають заміні або відновленню.

Ми поберемо на себе відповідальність за здійснення операцій по закриттю звітного періоду, правильне складання й своєчасну здачу бухгалтерської й податкової звітності, проведення звірення розрахунків з податковими органами.
Ви можете вибрати кожної з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди й органі статистики:

  • Здача звітності нашими фахівцями;
  • Здача звітності поштою рекомендованим листом.

У пакет послуг на бухгалтерський супровід входить розрахунки заробітної плати співробітникам Вашої організації, нарахування податків і інших обов’язкових платежів, підготовка звітних документів, підготовка платіжних доручень на перерахування податків і зборів. Наші фахівці підготують документи на Ваших співробітників, включаючи типові посадові інструкції, типові трудові договори, накази.

При необхідності, наші фахівці забезпечать порядок проведення інвентаризації основних засобів з метою одержання достовірної й незалежної інформації про відповідність фактичної наявності майна даним бухгалтерського обліку перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб і в інших випадках.

Наші фахівці проконсультують Вас із питань правильності оформлення первинних документів і з інших питань, пов’язаним з бухгалтерським обліком, оподатковуванням і поточним діловодством Вашого підприємства.